Po prvi put kod nas, specijalizovani kursevi za prevodioce. Prevodilačke sposobnosti nisu sporne, ali biste želeli da poboljšate svoje poznavanje rada na računaru? Kroz tri različita kursa, namenjena pre svega prevodiocima možete da naučite kako najbolje da iskoristite mogućnosti savremene tehnike, drugim rečima računara, da biste ubrzali svoj rad.

 

Kurs „Upoznajte svoj računar“ namenjen je pre svega onima koji bi želeli da steknu osnovno znanje o korišćenju računara. Program je osmišljen tako da se fokusira na onim programima i onim funkcijama programa koje prevodioci koriste u svom svakodnevnom radu i koji mogu da im omoguće brži i bolji rad. Polaznici će naučiti kako da se kreću kroz svoj računar, kako da kreiraju foldere, pronalaze datoteke, arhiviraju podatke za slanje elektronskom poštom i raspakuju datoteke dobijene od klijenata, kako da konvertuju dokumenta u PDF formatu, kako da formatiraju dokumenta u Wordu tako da izgledaju baš isto kao original, kako da kreiraju liste sadržaja i još mnogo toga.

 

Kurs „Prevodilački alati“ namenjen je prevodiocima koji žele da nauče kako da iskoriste prednosti CAT alata, ne samo zbog zahteva klijenata, već i zato što oni omogućavaju značajnu uštedu vremena. Program obuhvata obuku za korišćenje najčešće korišćenih CAT alata, kao što je MemSource, Trados, MemoQ.

 

Kurs „Projektni menadžment za prevodilačke agencije“ prilagođen je specifičnim potrebama prevodilačke industrije. Polaznici će naučiti kako da analiziraju dokumenta dobijena od klijenata, kako da vrše obračun, na osnovu analiza dobijenih iz CAT alata kao što je Trados, MemSource, MemoQ, kako da pregovaraju sa klijentima, kako da formiraju cene, koji se standardi primenjuju u prevodilačkoj industriji, i još mnogo toga. Program obuhvata i elementarnu obuku u korišćenju prevodilačkih alata, prilagođenu potrebama projektnih menadžera.

 

Kursevi počinju od oktobra. Za sve informacije, obratite nam se e-poštom.